Tjänster

Industriautomation

Inom affärsområdet Industriautomation erbjuder vi bland annat följande tjänster:

  • Projektledning
  • Dokumentation
  • PLC-Programmering
  • HMI

Alla ingående komponenter utvecklas och byggs med klart definierade gränssnitt för att delarna oberoende av varandra skall kunna uppgraderas eller bytas ut, allt för att systemets livslängd skall vara så lång som möjligt.

Web-Design och applikationer

  • Interaktiva web-platser, web-applikationer
  • LAMP - Linux + Apache + MySQL + PHP
  • Java - .jsp , Java applets

Integration av Produktion, Administration och Presentation

Exempel:

  • Insamling och strukturering av produktionsdata från styrsystem till databas
  • Åtkomst till produktionsdatabas från office-program och websidor/webapplikationer
  • Presentation av utvalda data till kunder via intranät eller extranät