Scorpiotec

".. lyssnar först, identifierar problemet och finner en lösning.
Vi kanske inte har gjort något sådant förut. Kanske ingen har gjort det.
Därför att problemet inte funnits förut.."

Scorpiotec är på många sätt ett unikt företag. Det är sällan vi erbjuder en "out-of-the-box" - lösning.
För precis som varje företags problem eller behov är unikt, måste kanske också lösningen vara det.

Vi är ett litet företag som genom samarbetspartners tar in de resurser som krävs för de olika krav som ställs i olika projekt.

Målgrupp

Vi riktar oss främst till det mindre eller mellanstora företaget som inte behöver den kompletta produkten som kan allt. Sådan produkter passar i regel för stora företag, medan det mindre företaget oftast inte behöver alla funktioner och moduler. Trots kundanpassade lösningar blir det oftast billigare än att implementera det stora systemet.

Programvaror

Så långt möjligt använder vi Open Source-programvara, program som licensieras som öppen källkod. Detta blir både billigare och - trots att man ofta känner en trygghet i att få support från Det Stora Bolaget som man betalt licenser till - ofta tryggare med snabb support från communities. En hög grad av flexibilitet och - trots kundanpassad lösning - möjlighet till byte av leverantör tack vare öppen källkod.

Det innebär inte att vi säger nej till de etablerade operativsystemen och plattformarna samt de applikationer som körs på dessa, bara att vi är öppna för alternativ som kan göra samma sak billigare och lika bra, med en hög utvecklingstakt.